Hoggestabber av bjørk, lerk og furu for salg, kr 1.500,- pr stk

Kubber av furu, bjørk og andre treslag for plattinger, bålkos osv. kr 800,- stk

Hoggestabbe til Dovregubben